021-33114897

021-33115895

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)

نماینده رسمی فروش محصولات فاراتل

ساعت کاری

8 صبح الی 17 بعد ظهر

وزن کابل ها برحسب کیلوگرم بر هر کیلومتر
کابل زمینی آلومینیوم NA2XY
شرح کالا kg/km
کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد 442
کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد 560
کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد 311
کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد 405
کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد 492
کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد 605
کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد 737
کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد 939
کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد 1,150
کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد 1,455
کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد 1,835
کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد 719
کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد 860
کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد 739
کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد 1,063
کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد 1,403
کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد 1,762
کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد 2,100
کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد 2,626
کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد 3,332

شرکت جهان کابل آرکا

خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه شهید محمد سادات خوانساری پــلاک 323، مجتمــع تجاری ســعدی ، طبقــه اول واحد 112
09911205768              021-33115895

021-33114897             021-33115735

Image
Image
Image
Image

نماد ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان کابل آرکا می باشد

طراحی سایت توسط مجموعه نقش هنر

لیبل