شماره تماس

34704

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)

نماینده رسمی فروش محصولات فاراتل

ساعت کاری

8 صبح الی 17 بعد ظهر

وزن کابل ها برحسب کیلوگرم بر هر کیلومتر
کابل زمینی آلومینیوم NA2XY
شرح کالا kg/km
کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد 442
کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد 560
کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد 311
کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد 405
کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد 492
کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد 605
کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد 737
کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد 939
کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد 1,150
کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد 1,455
کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد 1,835
کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد 719
کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد 860
کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد 739
کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد 1,063
کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد 1,403
کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد 1,762
کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد 2,100
کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد 2,626
کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد 3,332

شرکت جهان کابل آرکا

خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه شهید محمد سادات خوانساری پــلاک 323، مجتمــع تجاری ســعدی ، طبقــه اول واحد 112

شماره تماس
34704
09911205768

Image
Image
Image
Image

نماد ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان کابل آرکا می باشد

طراحی سایت توسط مجموعه نقش هنر

لیبل