شماره تماس

34704

نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)

نماینده رسمی فروش محصولات فاراتل

ساعت کاری

8 صبح الی 17 بعد ظهر

میانگین قطر خارجی برحسب میلی متر

سیم افشان
1 2.46
1.5 2.92
2.5 3.57
4 4.15
6 4.71
10 6.10
16 7.30
25 9.20
35 10.50
50 12.40
70 14.40
95 16.70
120 17.90
150 20.10
185 22.50
240 25.40
300 28.20
كابل كولری
4*1.5 12.75
5*1.5 13.60
كابل افشان
2*0.75 6.28
2*1 6.52
2*1.5 7.44
2*2.5 9.14
2*4 10.90
2*6 12.02
2*10 15
2*16 17.80
3*0.75 6.63
3*1 6.89
3*1.5 8.10
3*2.5 9.90
3*4 11.50
3*6 12.93
3*10 15.90
كابل افشان
3*16 19.90
3*25 25.40
3*35 28.20
3*50 33.10
3*70 37.80
3*25+16 26.70
3*35+16 29
3*50+25 34.60
3*70+35 39.10
3*95+50 45.30
3*120+70 48.90
4*0.75 7.24
4*1 7.70
4*1.5 9.04
4*2.5 10.80
4*4 12.80
4*6 14.15
4*10 17.70
4*16 21.60
4*25 28
4*35 31.50
5*1.5 10.01
5*2.5 12.04
5*4 14.02
5*6 15.71
5*10 19.70
5*16 23.71
5*25 31.30
5*35 34.70
كابل زمینی
1*16 9.84
1*25 11.50
1*35 12.61
1*50 14.50
1*70 16.35
1*95 18.67
1*120 20.54
كابل زمینی
1*150 22.55
1*185 20.06
1*240 28.20
1*300 31.25
3*25+16 26.10
3*35+16 28.90
3*50+25 28.16
3*70+35 30.70
3*95+50 36.60
3*120+70 39.80
3*150+70 49.80
3*185+95 47.90
3*240+120 52.90
2*1.5 11.54
2*2.5 12.30
2*4 14.05
2*6 15.05
2*10 16.74
2*16 19.80
3*1.5 12
3*2.5 12.90
3*4 14.74
3*6 15.80
3*10 17.50
3*16 20.90
3*25 24.31
3*35 27.01
4*1.5 12.75
4*2.5 13.70
4*4 15.84
4*6 18
4*10 18.90
4*16 22.71
4*25 26.60
5*1.5 13.60
5*2.5 14.65
5*4 17.10
كابل زمینی
5*6 18.35
5*10 20.50
5*16 24.60
5*25 29.30
5*35 32.90
كـابل مخابراتی هوايی
2*2*0.6 5.10
4*2*0.6 6.14
6*2*0.6 6.98
10*2*0.6 8.31
4.5C-2V 6.24
كابل افشان شیلدار
2*1 7.35
2*1.5 8.30
2*2.5 9.60
3.1 7.74
3*1.5 8.72
3*2.5 10.34
4*1 8.35
4*1.5 9.70
4*2.5 11.44
5*1 9.30
5*1.5 10.74
هالوژن فری 1.5*2 8.30
هالوژن فری 1.5*3 8.74
كابل افشـان دو روكشه
1*16 10.10
1*25 12
1*35 13.20
1*50 15.20
1*70 17.40
1*95 19.90
1*120 21.30
1*150 23.50
1*185 26.10
1*240 29.20
1*300 32.20

شرکت جهان کابل آرکا

خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه شهید محمد سادات خوانساری پــلاک 323، مجتمــع تجاری ســعدی ، طبقــه اول واحد 112

شماره تماس
34704
09911205768

Image
Image
Image
Image

نماد ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان کابل آرکا می باشد

طراحی سایت توسط مجموعه نقش هنر

لیبل